Legea educației naționale

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE

MASURI TRANZITORII

https://www.edu.ro/regulament-cadru-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-unit%C4%83%C8%9Bilor-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-preuniversitar-rofuip

Contract Colectiv Muncă 2019