Structura unității școlare

Ciclul Primar (clasele 0 - IV)

Standardele academice sunt gândite astfel încât să dezvoltăm potențialul fiecărui elev, axându-ne pe 10 dintre cele mai importante competențe: reziliență, cooperare, curiozitate, compasiune, curaj, integritate, inovare, inteligență emoțională, gândire critică, bunăvoință.

Curriculum se referă la toate materiile și experiențele de învățare, formală și informală, pe care o școală le oferă elevilor săi. Scopul nostru este acela de a ne asigura că fiecare elev atinge un înalt grad de performanță și progres, oferindu-le o educație care să le stârnească curiozitatea și în același timp care să îi pregătească pentru viața de după școală, punând accentul pe competențele necesare lumii în care trăim și bazele învățării pe tot parcursul vieții. 

  • În ciclul primar, pentru Linia Română se va studia Curriculum Național emis de Ministerul Educației și Cercetării ( Ministerul Educației), iar competențele ce le vor avea elevii la final de clasa a IV-a.
  • Pentru Linia Internațională, programul nostru este construit în jurul celor mai importante aspecte pentru copilul dvs. în decursul primilor pași ai educației sale: O programă amplă pentru o educație echilibrată: se poate alege între 10 materii, inclusiv limba engleză, matematică și științe. Există, de asemenea, o mulțime de oportunități de dezvoltare a creativității, expresivității și stării personale de bine prin materii precum artă, muzică și educație fizică.
  • 2 clase pregătitoare
  • 2 clase I
  • 2 clase a II-a
  • 2 clase a III-a
  • 2 clase a IV-a

PROGRAMUL CICLULUI PRIMAR este zilnic (08:30 – 12:00)

În intervalul 12:00 - 16:30 - program de servicii suport pentru activitățile școlii: masa de prânz, cursuri de aprofundare a limbii engleze cu personal de specialitate, cursuri de tenis, cursuri de teatru, pictură, înot, schi, ornitologie, grădinărit, diverse ateliere tematice.

Planurile - cadru de învățământ sunt elaborate și aprobate conform Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculum-ului școlar.

Trunchiul comun se constituie din disciplinele de studiu obligatorii, iar curriculumul la decizia școlii se constituie din disciplinele de studiu opționale.

Programele școlare stabilesc, pentru fiecare disciplină de studiu din planul de învățământ, finalitățile urmărite și evidențiază conținuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental și aplicativ, oferind orientări metodologice generale pentru realizarea și evaluarea acestora.

Mai multe informații despre Curriculum școlar Românesc

 

Mai multe informații despre Curriculum Cambridge

Ciclul Gimnazial

Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii.

Ciclul gimnazial se desfășoară astfel: pentru Linia Română (clasele V – VIII) și pentru Linia Internațională (ani 6-9). În anii 6-9 Linia Internațională se ghidează, la fel ca și în ciclul primar, după Curriculum Cambridge, iar Linia Română după Curriculum Național Românesc.

Ambele linii de studiu sunt orientate pe dezvoltarea elevului, iar activitățile și programele de studiu se întrepătrund pentru a da rezultate cât mai bune.

Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.

Pentru ciclul gimnazial, avem în acest moment următoarea structură:

1 clasă a V-a
1 clasă a VI-a
1 clasă a VII-a
1 clasă a VIII-a

PROGRAMUL CICLULUI GIMNAZIAL se derulează în intervalul 08.00- 14/15, în funcție de numărul de ore prevăzute în orar pentru fiecare clasă.

Toate clasele beneficiază de studiul intensiv al limbii engleze, prin activități optionale, în completarea curriculumului standard.

 

Ciclul Liceal

Obiectivul nostru este să le asigurăm copiilor șansa de a studia într-un mediu internațional și de a se pregăti pentru o lume în schimbare, formându-și capacități, deprinderi și competențe care să le permită să își găsească locul și menirea într-o societate ce tinde spre globalizare.

Abordarea educațională este centrată pe nevoile reale ale adolescentului de astăzi.

Echipa noastră înțelege faptul că liceenii nu răspund la pasivitatea care caracterizează în acest moment procesul de predare, motiv pentru care obiectivul nostru principal îl reprezintă crearea unor experiențe de învățare și ateliere practice care să atragă elevii.

Misiunea noastră este aceea de a stimula liceenii, echilibrându-i și pregătindu-i ca viitori adulți într-o instituție în care procesul static tradițional devine dinamic și captivant.

Liceul Internațional Baia Mare este a doua școală LEADER IN ME ! din România, o școală deschisă spre comunitate, care promovează cele 7 deprinderi ale oamenilor eficace printr-un program de leadership care începe încă din clasa pregătitoare.

Noi privim dezvoltarea intelectuală și emoțională a elevilor holistic și credem cu tărie că schimbările de paradigmă trebuie să înceapă cu noi, profesorii școlii și elevii școlii, iar apoi să se vadă impactul acestei mentalități deschise la nivel de comunitate.

Pentru ciclul liceal, vor fi disponibile următoarele profile pentru anul școlar 2023-2024:

-1 clasa a IX-a profil Uman – Științe sociale

-1 clasa a IX-a profil Uman – Fililologie

-1 clasa a IX-a profil Real – Științele naturii,

cu mențiunea că se va ține cont de optiunile majoritare ale elevilor înscriși, astfel încât să se formeze câte o clasă cu cel puțin 10 elevi/profil.

PROGRAMUL CICLULUI LICEAL se derulează în intervalul 08.00- 14/15, în funcție de numărul de ore prevăzute în orar pentru fiecare clasă. Toate clasele beneficiază de studiul intensiv al limbii engleze, prin activități optionale, în completarea curriculumului standard.

Toate clasele beneficiază de studiul intensiv al limbii engleze, prin activități optionale, în completarea curriculumului standard.

Acest website folosește cookies
Acest site web sau instrumentele sale terță parte procesează utilizează cookie-uri sau alți identificatori, care sunt necesari pentru funcționarea acestuia și pentru a atinge scopurile ilustrate în politica de cookie. Continuând să navigați în acest site acceptați de altfel utilizarea acestor tehnologii de tip cookies.